Selecteer een pagina

add : soul

systemisch werk
Lagen

In systemische logica neem je aan dat de werkelijkheid meerder lagen heeft. Een gelaagdheid die er altijd en overal is.
In plaats van in te zoomen op een probleem, zoom je juist uit naar het groter geheel.

Systemisch onderzoeken is een methode die ervan uitgaat dat het gezin waarin je opgegroeid bent en anderen met wie je je sterk verbonden voelt, een systeem vormen. Daarin wordt duidelijk hoe je onbewuste patronen herhaalt. Die bewustwording geeft een opening naar een grotere, persoonlijke vrijheid.

 

Familieopstellingen

Een vorm van systemisch werken is (familie)opstellingen. Tijdens een opstelling positioneer je mededeelnemers (representanten) in de ruimte, om jezelf en je familieleden te verbeelden/representeren. Dan komt er een tableau vivant tot leven: de onderlinge verhoudingen en verstrikkingen in het familiesysteem worden zichtbaar en voelbaar. Vervolgens wordt gezocht naar een passende herordening waarin ieders plek en lot erkend wordt, ook dat van eerdere generaties.
Dit geeft ruimte voor liefde en biedt een andere opening naar de toekomst.

 

Resonantie

Als representant doe je niet anders dan resoneren op het systeem van de ander voor dat wat je representeert. Resoneren is de term die gegeven is aan het natuurkundig verschijnsel dat voorkomt bij trillingen. Waarbij een trillend voorwerp een ander voorwerp in trilling kan brengen. In dit geval is het voorwerp de mens.
Wij mensen trillen mee op onze omgeving. Op de spullen, planten, dieren en zeker ook op de mensen om ons heen. Resoneren heeft te maken met je laten raken. Emoties ervaren in specifieke toestand. Meebewegen op de gevoelens die er zijn en opgeroepen worden in het aanwezig zijn.
We hebben allen zo ons eigen resonantiekanaal. Je zou het kunnen zien als een golflengte. Een bepaalde frequentie waar het makkelijkst op af is te stemmen. Zo blijkt de muziek die we in onze jonge jaren horen en ervaren in ons verdere leven van alle muziekkeuzes veelal de meest emotionele waarde te behouden.
Zo blijken emoties die we kennen (en vaak ook onbewust herkennen) het makkelijkst op te resoneren.
Als je dus als representant uitgekozen wordt, dan heeft de vraagsteller al vaak jouw resonantie op zijn of haar thema onbewust herkend.